logo

Bestil DGU nummer til én boring


Du kan bruge denne formular til at bestille et DGU nummer.

Alle felter med rød ramme skal udfyldes.

Er det en gammel boring / brønd der bestilles DGU nummer til, er det ikke altid muligt, at finde alle oplysningerne. I disse tilfælde skrives "ukendt" i feltet. Er den rette koordinatmetode eller det rette boringsformål ikke i drop down listen, så vælges "Andet - noter formålet i kommentarfeltet" samtidigt med at metoden / formålet beskrives i kommentarfeltet.
Kendes datoen ikke angives d. 1/1 i det år som man mener boringen er udført (f.eks. 01-01-1985). Hvis man mener den er udført i 60'erne angives 01-01-1960. Noter gerne usikkerheden i kommentarfeltet.
Nulstil