For pejlinger udtrækkes nyeste pejling for hvert indtag med tilhørende statistik.

Den rå SQL-formel bag udtrækket for pejlinger kan hentes her. (OBS: Tabel- og kolonnenavne er GEUS' interne.)

Feltbeskrivelser kan læses her.