Dette lag forsøger at gætte, hvor der aktuelt indvindes vand vha. en vægtet score, hvor 1 er ringe sandsynlighed mens 10 er overvejende sandsynlig. Selve SQL'en kan læses i denne SQL.

Laget er ikke yderligere dokumenteret indtil videre...