« Disko-Nuussuaq Portal

Udforsk ressourcerne og de geovidenskabelige data i den offentlig ArcGIS kompillering af Disko-Nuussuaq området.

Kort og data kan anskaffes via projektets hjemmeside.

Explore the resources and geoscientific data of the public ArcGIS compilation of the Disko-Nuussuaq area.

Maps and data can be acquired through the project webpage.

Brugerbetingelser  |  Web services

English Dansk

Gradlinjer
Kulturel data
Paleogeografi
Skyggelægning
Boringer
Petroleumsystem
Provenance (Zircon U-Pb age)
Felt fotos
Luftfotos
Stratigrafi
Geofysisk data
Topografiske kort
Geologisk kort
Tilføj dine egne data (WMS)
http://
Baggrundskort
Detaljer