Jordbundprøver er indsamlet i områder uden bække. Den foretrukne prøve har været bæksedimentprøve, men i tilfælde hvor ingen elve eller bække fandtes er jordbundsprøve taget, som et alternativ til geokemisk kortlægning. I databasen forekommer 1269 entydige prøver.

Atlas data

Fem prøver er markeret med "UNKNOWN" analysemetode og laboratorie. Disse prøver stammer oprindeligt fra rapporten Compilation of data sets for a geochemical Atlas (Steenfelt 1999) og data er behandlet som beskrevet i rapporten.

Reference:

Steenfelt, A. 1999: Compilation of data sets for a geochemical Atlas. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 41, 33 pp. (http://www.geus.dk/DK/data-maps/datacollection-gl/Documents/GEUS1999R41.pdf)

Soil samples have been collected in areas without river beds. Preferably stream samples are been collected, but areas where temporarily no stream beds are present, soil samples have been collected as an alternative for geochemical mapping purpose.

In the present database there are 1269 unique samples. Two naming systems occur in the database "ggu" and "GGU dupl".

Atlas data

Five samples in this package are originally from the report Compilation of data sets for a geochemical Atlas (Steenfelt, 1999). These samples have been analysed by "UNKNOWN" methods at "UNKNOWN" laboratories. In fact these samples have been calibrated and corrected for analytical bias, see Steenfelt 1999, for further information.

References:

Steenfelt, A. 1999: Compilation of data sets for a geochemical Atlas. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 41, 33 pp. (http://www.geus.dk/DK/data-maps/datacollection-gl/Documents/GEUS1999R41.pdf)