Skredprøver er indsamlet hvor bæksedimenter og jordprøver ikke kunne tages. 49 prøver findes i databasen. Grundstofanalyser under målegrænsen er givet ved negative værdier.

Scree samples have been collected when both stream sediments and soil samples have proven impossible. The available data package contains 49 samples. Values below detection limit, is given as negative values.