Dette lag indeholder samtlige GEUS-registrerede grønlandske stednavne og bruges af webkortets "Gå til sted"-funktion.Dubletter skyldes at databasen indeholder samme stednavn ved forskellig skala.
This layer contains GEUS-registered Greenland placenames. It is used for doing "Go to"-searches on GEUS web maps. Redundant placenames may occur since the database holds placenames at various scales.