Metadata for kvalitetssikring af grupper

Dette lag kan bruges til kvalitetskontrol af analyser på stofgruppe-niveau. Formlen for udtrækket kan ses i denne SQL.

Feltbeskrivelser kan læses her.

Laget er ikke yderligere dokumenteret indtil videre...

Metadata for group quality control

This layer can be used to QC analyses on group level.
The SQL behind this is here: SQL.

Field descriptions here (in Danish)