Metadata for kvalitetssikring af analyser

Dette lag kan bruges til kvalitetskontrol af analyser på stof-niveau. Formlen for udtrækket kan ses i denne SQL.

Feltbeskrivelser kan læses her.

Laget er ikke yderligere dokumenteret indtil videre...