Formlen for udtrękket kan ses i denne SQL.

Feltbeskrivelser kan lęses her.

WFS