© GEUS - Grundvandsanalyser - data forklaret

Hvis du har brug for at hente data som WMS, så benyt en ekstra filter-parameter (understøtter pt. kun heltal). Fx:

For enkeltstoffer udtrækkes nyeste prøve per indtag.

Under samlebetegnelsen enkeltstoffer findes også andre parametre for grundvand end stoffer, eksempelvis temperatur og pH værdi. Der forekommer også beregnede værdier, for eksempel ionbytning og forvitringsindeks.

Den rå SQL-formel bag udtrækket til enkeltstoffer kan hentes her. (OBS: Tabel- og kolonnenavne er GEUS' interne.)

Feltbeskrivelser kan læses her.

Tematisering/visualisering i WMS

Klik her for legende per stof.

Top og bund af indtag er bestemt bedst muligt:

Top af indtag:
Bund af indtag:

Undtagelser:

Nogle boringer, prøver og analyser udelades

Enkelte værdier ændres