Liste over aktive almene vandanlæg i Danmark med flg. bemærkninger:

  1. Et anlæg anses for aktiv hvis
  2. WFS