Liste over andre vandforsyningsboringer i Danmark med flg. bemaerkninger:

  1. En vandforsyningsboring anses for at tilhoere kategorien -andre- hvis den ikke er almen, sloejfet, miljoe, raastof el. geoteknisk.
  2. Hvis en boring har flere anlaeg tilknyttet, vil den optraede flere gange i listen.
  3. Marine boringer er udeladt ved at filtrere på boringens atlasblad (<248).
  4. Feltet [dgunr_trimmed] er DGUnr uden mellemrum
  5. Feltet [formanv] viser aktuel anvendelse (sekundaert oprindeligt formaal)

WFS