Liste over aktive almene vandforsyningsboringer i Danmark med flg. bemaerkninger:

  1. Hvis en boring er tilknyttet flere aktive almene anlæg, vil den optræde flere gange i udtrækket
  2. Vi medtager kun vandforsyningsboringer brugt til indvinding
  3. En boring anses for aktiv hvis

WFS