WFS

Feltbeskrivelser kan findes i PCJupiterXL tabel BOREHOLE.

Bemærkninger