Tilknytning mellem anlæg og boringer

Der vises ikke tilknytninger hvor anlæg er passivt eller boring er "ingen anvendelse", sløjfet eller en pejleboring.