« Nitrate findings

Kortet viser historiske nitratfund i grundvandet over 2 mg/liter. Datagrundlaget er analyser af grundvandet. Nitrat i grundvandet kommer fortrinsvis fra kvælstof- omsætning ved dyrkning af jorden.

Kortet består af to temaer. Et summeret kort, der midler mængderne blandt fund over 2 mg/liter på celler af 5 km. og et detaljekort, der viser hvert enkelt fund fordelt på respektive boringer. Korttemaerne tænder og slukker automatisk, når man zoomer ind på kortet.

Ved klik på kortet kan eksisterede oplysninger om summerede områder og boringer hentes. Kortet viser kun boringer, hvor en eller flere vandprøver har indeholdt mere end 2 mg/liter.

Da kortet omhandler mange forskellige typer boringer, kan kortet ikke bruges til at vurdere drikkevandets kvalitet.

Terms of use  |  Web services

English Dansk

Add your own data (WMS)
http://
Base map
Details