Dybden til redoxgrænsen, 1 km grid

BeskrivelseKortet er det første nationale kort over dyden til den øverste redox grænse i sedimenter. Redoxgrænsen beskriver overgangen fra den oxiderede til den reducerede zone. Redoxgrænsen er bestemt ved sedimenternes farver i 11.999 boringer og vises for 1x1 km grid celler. I grid celler med flere boringsoplysninger er redoxgrænsen vist ved en gennemsnitsværdi. For grid celler uden boringsoplysninger er dybden til redoxgrænsen ekspert-vurderet på baggrund af oplysninger om 1) områdets geologiske opbygning, 2) landskabstypen, 3) karakteristiske dybder for redoxgrænsen i de omkringliggende boringer, 4) GEUS jordartskort, 5) topografiske forhold samt 6) prækvartæroverfladens forhold. Den anvendte metode for udarbejdelsen af dette første landsdækkende redoxkort samt datagrundlaget er beskrevet i GEUS rapport nr. 93 (2006) Beregning af nitrat-reduktionsfaktorer for zonen mellem rodzonen og frem til vandløbet. Data og metode for 1.generationskortet. Redox-kortet findes desuden beskrevet i artiklen Et første landsdækkende redoxkort, Vand og Jord, 1: 37-39 (2011).
Målestok 1 : 500000
Offentliggjort
2011-03-01
Ansvarlig institutionDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
TilgængelighedKortet kan med kildeangivelse anvendes frit.
Links:
Interaktivt kort
Beskrivelse
KontaktpersonVibeke Ernstsen, ve@geus.dk ve@geus.dk
Peter Roll Jacobsen, prj@geus.dk juko@geus.dk
Henvendelse vedr. erhvervelse, gis-salg@geus.dk ve@geus.dk