GEUS' Digitale Terrænmodel over Grønland

BeskrivelseDen digitale terrænmodel over Grønland er konstrueret på baggrund af GEUS' topografiske datasæt fra de officielle geologiske kort over Grønland i målestoksforhold 1:100 000 og 1:500 000. Datagrundlaget er primært understøttet af konturlinjer, kystlinjer og støttepunkter. Terrænmodellen er sammenstillet som en mosaik i delområder baseret på kortbladsrammerne fra det geologisk kort over Grønland i 1:500 000. Terrænmodellen er lavet i koordinatsystemet WGS 1984 Complex UTM Zone 24N med dimensionerne i et 100 x 100 m grid. Ud fra den digitale terrænmodel er der konstrueret et skyggekort af terrænet.
Målestok 1 : 300000
Oprettet
2011-08-01
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedOffentlig adgang
Links:
GEUS' hjemmeside
KontaktpersonChristian Brogaard Pedersen, cbp@geus.dk
Mikael Pedersen, mp@geus.dk
Jens Jørgen Møller, jjm@geus.dk