Geomorfologisk kort over Syd- og Østdanmark

BeskrivelseDet geomorfologiske kort over Danmark, version2, 2018. Kortet viser landskabstyperne i det danske landskab. Landskabstyperne på det geomorfologiske kort er tolket ved hjælp af topografiske kort, geologiske kort og ikke mindst den digitale højdemodel over Danmark. Desuden er tidligere tolkninger af landskabet i inddraget. Sjælland og øerne er kompileret i 2013 og revideret i 2018. Sydjylland og Fyn er kompileret i 2018..
Målestok 1 : 200000
Offentliggjort
2018
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedOffentlig adgang
Links:
Interaktivt kort
Download
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, gis-salg@geus.dk
Lisbeth Tougaard, lit@geus.dk
Peter Roll Jakobsen, prj@geus.dk