Bouguer og friluftstyngdekraft

BeskrivelseDen nationale tyngdedatabase er en samling af data fra forskellige kilder og fordelt over mange år. Der er ingen uniform og stringent datum definition. For marine data i de danske farvande er datum mest ED50. De mest moderne marine- og airborne surveys bruger dog GPS navigation. UTM projektionen er defineret i forhold til WGS84-ellipsoiden. Kortet er samlet i 2011.
Målestok 1 :
Offentliggjort
2012
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedDatagrundlaget kan erhverves ved henvendelse til DTU space
Links:
Interaktivt kort
KontaktpersonGabriel Strykowski, gs@space.dtu.dk
Mikael Pedersen, mp@geus.dk