Top Kalk Det danske område

BeskrivelseKortet er baseret på udvalgte seismiske data op til 2001. Kortet viser de strukturelle forhold i dybde for 'Top Kalk'-fladen. Fra den centrale til den østlige del af den danske Nordsø. 'Top Kalk' betegner den flade, der udgør basis af de tertiære aflejringer (undtagen Danien). Kortet er beskrevet i GEUS Bulletin No. 13. 2007.
Målestok 1 : 200000
Offentliggjort
2007
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedKortet kan købes digitalt
Links:
Interaktivt kort
Beskrivelse
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, info-data@geus.dk
Christian Brogaard Pedersen, cbp@geus.dk