Prækvartæroverfladens højdeforhold

BeskrivelseKortet viser prækvartæroverfladens topografi. Datasamlingen består af polygoner i 25 meters intervaller, kontur linier, et 500 m grid og en afgrænsning. Kortet er baseret på håndtegnet kort i målestoksforholdet 1:250.000. Kortet kan bl.a anvendes sammen med en almindelig højdemodel til at bestemme tykkelsen af istidsaflejringerne. Kortet er beskrevet i DGU kortserie nr. 44, 1994.
Målestok 1 : 250000
Offentliggjort
1994
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedKortet kan anvendes med kildeangivelse
Links:
Beskrivelse
Interaktivt kort
Download
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, gis-salg@geus.dk
Lisbeth Tougaard, lit@geus.dk
Martin Hansen, mh@geus.dk