Havbundssediment 250 000

BeskrivelseKortet viser havbundens strukturer og fordelingen af sedimenter i den øverste halve meter af havbunden. Kortet dækker hele den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ området). Sediment typerne i kortet er bestemt ud fra sammensætningen af kornstørrelser i sedimentet. Dog er Moræne/diamict et blandet sediment og Sedimentært grundfjeld indikere hvor det flere millioner år gamle grundfjeld stiger op til overfladen. Fordelingen af sedimenter afspejler de geologiske processer både i fortiden og i nutiden. Da de punkter hvor der er indsamlet data er ujævnt fordelt og i visse områder ganske spredt, er fortolkningen til dels baseret på ekstrapolation og ikke mindst på faglige vurderinger. Denne udgave af kortet er generaliseret til visning i 1:250.000, der findes en udgave af kortet der har alle kortlagte detaljer med. Kortet er beskrevet i Geoviden 2014, nr. 2
Målestok 1 : 250000
Offentliggjort
2015-01-28
Ansvarlig institutionDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
TilgængelighedKortet kan med kildeangivelse anvendes frit
Links:
Interaktivt kort Marta
Downloadservice
Beskrivelse: Geoviden 2014, nr. 2
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, gis-salg@geus.dk
Jørgen Overgaard Leth, jol@geus.dk