Danmarks Digitale jordartskort 1:25.000

BeskrivelseDanmarks Digitale jordartskort 1:25.000 version 4. Det digitale jordartskort er karteringskort i digital form, som viser overfladegeologien. Kortet er et resultat af den systematiske geologiske kortlægning af Danmark. Informationerne er indsamlet ved feltarbejde, hvor jordprøver tages med 100-200 meters mellemrum med et håndspyd i 1 meters dybde. Det vil sige lige under pløjelag og jordbundsudviklingen. I denne version 4 fra 2015 er 88% af Danmarks landareal klassificeret, og kortet kompletteres løbende. Jordarterne er inddelt i 82 typer. Kortet er udgivet i GEUS rapport 2015/30, hvor yderligere oplysninger kan findes.
Målestok 1 : 25000
Offentliggjort
2015
Ansvarlig institutionDe Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
TilgængelighedKortet kan anvendes med kildeangivelse
Links:
Beskrivelse
Interaktivt kort
Download
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, gis-salg@geus.dk
Peter Roll Jakobsen, prj@geus.dk