Den Danske Centralgrav - Dybden til Basis Øvre Jura

BeskrivelseDet foreliggende regionale kort er fra DGU Kortserie nr. 50 og viser dybden til 'Basis Øvre Jura'-fladen. Kortet er udarbejdet som led i en samlet kortlægning af Den Danske Centralgrav baseret på seismiske data og boringer. Kortet dækker den danske del af Centralgraven og dele af Den østlige Nordsøblok. Dele af den nærliggende norske, engelske og tyske sektor er inddraget i kortlægningen for at definere strukturelle retninger, hvor data var tilgængelige. 'Basis Øvre Jura' betegner den flade, der udgør basis af lagene yngre end Mellem Jura. Fladen repræsenterer basis af Øvre Jura i størstedelen af det kortlagte område. På Øst Rosa og John saltdiapirerne er fladen lokalt identisk med basis af Tertiæret. Hvor Øvre Jura iøvrigt er tynd eller mangler, repræsenterer den kortlagte flade basis af aflejringerne af Kridt alder.
Målestok 1 : 200000
Offentliggjort
1995-12-31
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedDet trykte kort kan købes for 500 kr. Digitale data kan købes som del af et sæt for 40.000 kr.
TilgængelighedTrykte kort er indeholdt i DGU Kortserie nr. 50, der kan købes ved henvendelse til bogsalg@geus.dk for DKK 500. Digitale data kan købes som del af et sæt indeholdende kort fra DGU Kortserie 47, 48, 49 og 50. Sættet koster DKK 40.000 og data kan leveres på forskellige formater, herunder bl.a. Landmark Zmap Plus master. Digitale data kan erhverves ved henvendelse til Undergrundsarkivet (info-data@geus.dk).
Links:
http://pubs.geus.net/Danmark/DeDybeLag/DGU_KORT_SERIE_NR_50.pdf
KontaktpersonHenvendelse vedr. erhvervelse, info-data@geus.dk
Peter Britze, Peter Japsen & Claus Andersen, pbr@geus.dk