Den Danske Centralgrav - Dybden til Top Kalk

BeskrivelseDet foreliggende regionale kort er fra DGU Kortserie nr. 47 fra 1995 og viser de strukturelle forhold i dybde for 'Top Kalk'-fladen. Kortet er udarbejdet som led i en samlet kortlægning af Den Danske Centralgrav baseret på seismiske data og boringer. Kortet dækker den danske del af Centralgraven og dele af Den østlige Nordsøblok. Dele af den nærliggende norske, engelske og tyske sektor er inddraget i kortlægningen for at definere strukturelle retninger, hvor data var tilgængelige. 'Top Kalk' betegner den flade, der udgør basis af de tertiære aflejringer (undtagen Danien). Fladen repræsenterer toppen af Kalk Gruppen i størstedelen af det kortlagte område på nær lokalt over øst Rosa og John saltdiapirerne. Her er fladen identisk med toppen af Zechstein Gruppen.
Målestok 1 : 200000
Offentliggjort
1995-12-31
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedDet trykte kort kan købes for 500 kr. Digitale data kan købes som del af et sæt for 40.000 kr.
TilgængelighedTrykte kort er indeholdt i DGU Kortserie nr. 47, der kan købes ved henvendelse til bogsalg@geus.dk for DKK 400. Digitale data kan købes som del af et sæt indeholdende kort fra DGU Kortserie 47, 48, 49 og 50. Sættet koster DKK 40.000 og data kan leveres på forskellige formater, herunder bl.a. Landmark Zmap Plus master. Digitale data kan erhverves ved henvendelse til Undergrundsarkivet (info-data@geus.dk).
Links:
.
KontaktpersonHenvendelse vedr. køb af kortet, info-data@geus.dk
Christian Brogaard Pedersen, cbp@geus.dk