Top præ-Zechstein

BeskrivelseKortet viser dybden for fladen 'Top præ-Zechstein' i det sydlige Skandinavien og den østlige del af Nordsøen. Kortet er resultat af et projekt, hvis mål var at undersøge det palæozoiske olie-gas potentiale i Danmark. Kortet repræsenterer toppen af de aflejringer, der er ældre end 251 millioner år. Informationerne på kortet om de overliggende formationer er begrænset til at omfatte udbredelsen af Zechstein bjergarter, samt de steder, hvor saltpuder og -diapirer hæver sig væsentligt over den formodede oprindelige lagtykkelse af Zechstein saltet. Den kortlagte flade udgør basis for Zechstein saltaflejringerne i store dele af det Norsk-Danske Bassin. Forkastningerne i fladen har udelukkende deres rod i grundfjeldet længere nede. Kortlægningen er foretaget på grundlag af seismiske data, og dybderne er vist i meter. DGU Kortserie nr. 45 fra 1994.
Målestok 1 : 750000
Offentliggjort
1994-12-31
Ansvarlig institutionGEUS
TilgængelighedKortet kan publiceres efter aftale med GEUS.
Links:
http://pubs.geus.net/Danmark/DeDybeLag/DGU_KORT_SERIE_NR_45.pdf
KontaktpersonChristian Brogaard Pedersen, cbp@geus.dk
Ole Valdemar Vejbæk og Peter Britze, pbr@geus.dk