forside > Siden her

Vandforsyning

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
GEUS logo - link til forsiden
Login

Velkommen til applikationen til indberetning af borings- og indtagsanvendelsesændringer

og ændringer i sammenhæng mellem anlæg, boringer og indtag

Vælg log-in:
Indberetter kommunalt

Info

• Det er ikke muligt at indberette oppumpede vandmængder og pejlinger via. denne applikation

Andet
om ændrings- bekendtgørelsen
hent vejledning indberetter
hent vejledning kommunalt
spørgsmål og svar