« Sydvestgrønland

Det kortlagte område omfatter nogle af Jorden's ældste bjergarter, som er mellem 2,5 og 3,6 milliader år gamle.

Kortet er blevet til som et samfinansieret forskningsprojekt mellem GEUS og Råstofdirektoratet i Grønland.

Brugerbetingelser  |  Web services

English Dansk

Feltdata
Geologi
Geokronologi
Metamorfe bjergarter
Geofysik
Tilføj dine egne data (WMS)
http://
Baggrundskort
Detaljer