Reset   Reset zoom   Go to location 
Reference map

Model database

Geologiske og hydrostratigrafiske modeller samt numeriske grundvandsmodeller.

Geomodel

Modellerne er primært opstillet i forbindelse med den nationale grundvandskortlægning.

Benyt modelbrowseren for fuldt indeks.

Backgrounds / more layers
Terms of use   WMS/WFS