Nulstil   Nulstil zoom   Gå til sted 
Referencekort

Boringsdatabasen

Landsdækkende database med geologiske oplysninger fra over 280.000 grundvands-, miljø- og geotekniske boringer samt aktive og passive anlæg. Data kan også fremsøges via metadata og Google Earth.

Ved fejl i data, kontakt Borearkivet.

  Boringer og anlæg
Tænd/sluk alle lag
  Vandforsyning
  Øvrige kortlag
Baggrund / hjælpelag
Brugerbetingelser   WMS/WFS