« Vand Web

Landsdækkende VandWeb database baseret på DK model simulerede karakteristiske hydrologiske regime variable og økologisk flow indikatorer med og uden vandindvinding fra 30.000 vandføringslokaliteter og for fire udvalgte delperioder: 1993-97, 1998-2003, 2004-2010, 2011-2016 og 1992-2016.

mere...

Nationwide WaterWeb database based on DK model simulated characteristic hydrological regime variable and organic flow indicators with and without water recovery from 30,000 migration sites and for four selected subperiods: 1993-97, 1998-2003, 2004-2010, 2011-2016, and 1992-2016.

more...

Brugerbetingelser  |  Web services

English Dansk

Deltaværdier
Absolutte værdier
Jupiter datasæt
Kortforsyningen
Tilføj dine egne data (WMS)
http://
Baggrundskort
Detaljer