« Groundwater analyses

Grundvandsmålinger fra kommunernes lovpligtige indberetning af grundvandsanalyser og pejlinger.

Kortet kan ikke bruges til at vurdere drikkevandets kvalitet. Kontakt dit vandværk i dette tilfælde.

Links til WFS og WMS nederst til venstre.

Legender og information om datagrundlaget ligger bag ikonerne [i] og [L] ud for lagene.

Klik på kortet for yderligere detaljer.

Groundwater analyses per compound and compound group. Values do not indicate local drinking water quality.

Click the map for further details.

Terms of use  |  Web services

English Dansk

Analyses
Boreholes
Water supply wells
Other map layers
Add your own data (WMS)
http://
Base map
Details